Arel Üniversitemiz

Markalı Dersler

Markalı Dersler

Otel içi Hizmet Uygulamaları, öğrencilerin 4 yıl teorik olarak gördükleri mesleki derslerin pratikte nasıl yürütüldüğünü anlamlarına yönelik bir derstir. Satış-Pazarlama'nın otelin kalbi olması ve her departman da aslında satış ve pazarlamanın devam etmesi nedeniyle ağırlıklı olarak müşteri istekleri, bu isteklerle ne şekilde baş edilebileceği, öğrencilerin sektöre atıldıklarında kendilerini nasıl doğru ifade ederek aslında bir CV hazırlamanın bile satış-pazarlamanın içinde olduğunu uygulamalı olarak gördüğümüz bir derstir. COVID-19 un olmaması durumunda otel gezilerimiz ve departman ziyaretlerimiz de olacaktı, ancak bu yıl şartlar dolayısı ile online olarak departmanları ve işleyişini konuşarak tartıştık.

Fuarcılık endüstrisi yarattığı yüksek katma değer ile günümüzde hizmet sektörü içinde, özellikle etkinlik yönetimi kapsamında en dinamik segmenti oluşturmaktadır. Dersin amacı sektörün ülkemiz ve dünyadaki gelişim süreci ve güncel durumu kapsamlı bilgilerin paylaşılması, fuar proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının incelenmesi, fuar dönemlerinin faaliyet ve uygulamalarının analizi, saha uygulamaları ile mesleğe yönelik öncelikli yetkinliklerin geliştirilmesidir. Ders süresince öğrencilerimiz fuar alanı dinamiklerini sahada deneyimlemiş, ancak pandemi nedeniyle ilerleyen haftalar uzaktan eğitim şeklinde tamamlanmıştır.

Arel Profesyonel-AKTEK (AKTEK- Dijital İş Dünyası) dersi kapsamında Bilişim sektörünün lider markalarından AKTEK Bilişim, “Dijital İş Dünyası” başlığı altında bilgi birikim paylaşımı yapmıştır. Her biri atölye çalışması niteliğinde olan ders kapsamında işlenen konular:

 • IT Nedir? (Anlatım: Dr.Reha Çetin – AKTEK Genel Müdürü),
 • Veri tabanı Yönetimi Giriş, RDBMS kapsamı, DDL, DML (Anlatım: Emre Gılbaz / Mutlu İnan Çelik),
 • İş Zekası nedir? Temel kavramlar. Veri ambarı, ETL ve görselleştirme (Anlatım: Birol Çavuş)
 • Veri tabanı Yönetimi SQL Fonksiyonları (Anlatım: Emre Gılbaz / Mutlu İnan Çelik),
 • İş geliştirme olarak Güncel Global IT trendleri / Digital dönüşüm (Anlatım: Murat Tunçer),
 • Sistem Yönetimi Bulut teknolojileri ve Sanallaştırma (Anlatım: Ümit Görür), IT Nedir? (Anlatım: Dr. Reha Çetin)
 • Veri tabanı Yönetimi Sektörde Trend Konular, Nesne Tipleri ve Görevleri, Index kavramı (Anlatım: Emre Gılbaz / Mutlu İnan Çelik),
 • İş Zekâsı Raporlama, MS PowerBI üzerinde örnek çalışmalar (Anlatım: Birol Çavuş),
 • Yazılım Geliştirme AWS Teknolojilerine Genel Bakış Sistem Yönetimi Nesne Depolama Arayüzü (Anlatım: Ümit Görür),
 • Veri tabanı Yönetimi Yedekleme, Performans Yönetimi, Yüksek erişilebilirlik,
 • Felaket Kurtarma Merkezi (Anlatım: Emre Gılbaz / Mutlu İnan Çelik), IK İş başvurusu / Kariyer koçluğu (Anlatım: Ece Çalıkoğlu Turan),
 • Güvenlik Alt Yapısı ve Yatırımları (Anlatım: Sezer Şengül)

Günümüz iş dünyasında artık "her yöneticinin aynı zamanda bir insan kaynakları yöneticisi" olma zorunluluğu görüşü ön plana çıkmıştır. Bu görüş doğrultusunda kariyer hedefleri ne olursa olsun, öğrencilerin İKY kavramlarını içselleştirmeleri önem taşımaktadır. İKY dersinin amacı insan kaynakları yönetimi süreçlerinin bilimsel temellerini irdelemek ve öğrencilere İKY işlevleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Dimes ile birlikte yürüttüğümüz ders kapsamında öğrencilerimiz uygulamalarla gerçek İKY süreçlerini deneyimleme şansı yakalmıştır.

 • Medibim ile birlikte tasarladığımız Biyomedikal Metroloji dersi kapsamında öğrencilerimizin temel metroloji bilgilerinin edinmesinin yanı sıra;
 • Biyomedikal Kalibratör ve test cihazlarının fonksiyonlarının ve çalışma prensiplerinin edinilmesi
 • Test ve muayenede kullanılacak prosedür ve talimatların çıkarılması
 • Medikal cihaz uygunluk değerlendirme ve sertifika oluşturma
 • Biyomedikal Metroloji konusunda ileri düzeyde çalışmalara
 • Teorik ve saha uygulamaları arasında farklılıkları görme ve düzenleme
 • Test cihazı ve simülatör tasarımları yapabilme yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Tepekent Kampüsümüzde, yöneylem araştırması dersi kapsamında HD Holding Tedarik Zinciri Direktörü Sara Franko öğrencilerimize üretim planlaması süreçlerini ve tedarik zincirinin nasıl çalıştığını anlattı. Gerçek hayat problemlerinin ışığında örnekler ile bu konuları pekiştirdi.

FS Medya ile birlikte yürüttüğümüz İletişim Uygulamaları dersinde, öğrencilere gerçek markaların briefleri üzerinden proje hazırlama yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmiştir. Ders kapsamında öğrenciler gruplar halinde stratejik planlamadan medya satın almaya bir lansman projesi hazırlamıştır. Bu süreçte öğrencilere ajans profesyonelleri destek vermiş ders sonunda öğrencilerin projelerini jüri karşısında sunması istenmiştir. Ajans ve müşteri iletişimi konusunda önemli kazanımlar elde eden öğrenciler, iletişim planlamanın yanı sıra sunum teknikleri konusunda da uygulama şansı yakalamıştır.

Ataköy Sheraton - Otel İçi Hizmet Uygulamaları

Ataköy Sheraton - Otel İçi Hizmet Uygulamaları

Aktek - ArelPro

FS Medya - İletişim Uygulamaları

TÜYAP - Fuarcılık Endüstrisi

TÜYAP - Fuarcılık Endüstrisi

Albayrak Holding - İletişim Uygulamaları

Albayrak Holding - İletişim Uygulamaları

HD Holding - Yöneylem Araştırması

Arama Motoru Reklamcılığı

Koç Holding - Arama Motoru Reklamcılığı

Koç Holding Veriye Dayalı Pazarlama

Boyner Grup - Veriye Dayalı Pazarlama ve CRM

Gitti Gidiyor

Gittigidiyor - E-Ticaret Yönetimi

Gelecek Dijitalde

AKEAD Smart ERP - Dijital Gelecekte

Gelecek Dijitalde 2

AKEAD Smart ERP - Dijital Gelecekte

Kodluyoruz

C550x Kodluyoruz